Âm giác phục mạch thang là bài thuốc có công dụng tư dưỡng tinh huyết, dục âm tiềm dương tức phong, trấn kinh. Dùng chữa chứng phát nhiệt sau khi bị cảm mạo…

Công dụng Bài thuốc Âm giác phục mạch thang:

Tư dưỡng tinh huyết, dục âm tiềm dương tức phong, trấn kinh.

Bài thuốc Âm giác phục mạch thang chữa chứng bệnh gì?

Phát nhiệt sau khi bị cảm mạo.

Biểu hiện bệnh:

Có biểu hiện thương âm lưỡi đen, mạch tế sác vô lực, lòng bàn tay bàn chân nóng, kinh quyết, hoặc tay chân run rẩy, hồi hộp, hoặc tạp bệnh có chứng can thận bất túc, âm hư dương cang, xuất huyết, đầu váng mắt hoa, tai ù hạng khô, mạch tế huyền, lưỡi khô, trơn bóng.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Hồng linh đan chữa chóng mặt, đau bụng, thổ tả

Thành phần Bài thuốc Âm giác phục mạch thang:

Âm giác phục mạch thang gồm có:

  1. Mẫu lệ 40 gam.
  2. Miết giáp 20-40 gam.
  3. Quy bản 20-40 gam.
  4. Chích thảo 12 gam.
  5. Đại sinh địa 20-40 gam.
  6. Sinh bạch thược (rễ bạch thược tươi) 12-24 gam.
  7. Mạch đông 12-24 gam.
  8. Ma nhân (vừng đen) 12 gam
  9. A giao 16 gam
Một số vị thuốc trong bài âm giác phục mạch thang
Một số vị thuốc trong bài âm giác phục mạch thang

Cách sử dụng Bài thuốc Âm giác phục mạch thang:

Ngày dùng 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Phân tích bài thuốc Bài thuốc Âm giác phục mạch thang:

Âm giác phục mạch thang thực ra là bài phục mạch thang (Chích thảo, Can địa hoàng, Sinh bạch thược, Mạch đông, A giao, Ma nhân) cho thêm Mẫu lệ, Miết giáp, Quy bản.

Chích thảo phục hồi mạch.

Phò tá có các thuốc tư nhuận, bổ âm lui được hư nhiệt.

Thêm Mẫu lệ, Miết giáp, Quy bản để tiềm dương trấn kinh gọi là dục âm (nuôi dưỡng âm) tiềm dương, dưỡng huyết an thần, trị huyết hư âm tổn, phong dương vọng động.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Đình lịch đại táo tả phế thang chữa suyễn do đờm thấp, áp xe phổi

Bản phương thuần thuốc nhu nhuận, nên trong quá trình ngoại cảm nhiệt, nếu là nhiệt quá thịnh mà kinh quyết, nhiệt cực động phong là có thực chứng nên dùng Thanh vinh thang, hoặc Hoàng liên a giao thang gia Linh dương, Câu đằng, Tử tuyết đan, không nên dùng phương này, Trong phương, Quy bản, Miết giáp, Mẫu lệ, trừ Mẫu lệ ra, đều là vị nhu nhuận cho nên bất tất dùng cả. Nhu nhị giáp phục mạch là phương này bỏ Quy bản. Nhất giáp phục mạch thang là phương này bỏ Quy bản, Miết giáp, Ma nhân. Nếu mạch lui, tinh thần mệt mỏi muốn hư thoát, nên gia Ngũ vị tử, Kê tử hoàng gọi là “đại định phong châu” (hạt ngọc quí định được phong) có thể gia cả Nhân sâm (tức là Sinh mạch tán hợp dụng).

Bài thuốc tương tự Âm giác phục mạch thang:

Linh dương giác thang:

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Lương cách tán chữa sốt cao, mặt đỏ, đầu đau

Linh phương giác, Quy bản, Sinh địa, Đan bì, Bạch thược, Sài hồ, Bạc hà, Thiền thoái, Cúc hoa, Hạ khô thảo, Thạch quyết minh.

Phương này khác phương “Tam giáp phục mạch thang”: Tam giáp phục mạch trọng về tu dưỡng tinh huyết, nuôi âm tiềm dương. Còn phương trên một mặt dùng Địa hoàng, Cúc hoa, Quy bản để dục âm tiềm dương, mặt khác tập trung dùng Linh dương giác, Đan bì, Bạc hà, Thiền thoái, Cúc hoa, Hạ khô thảo, Thạch quyết minh, Sài hồ là trọng về bình can tức phong, trị chứng can thận bất túc, can dương thượng cang, can phong nội động biểu hiện các chứng: đau đầu chóng mặt kịch liệt mặt mắt môi lưỡi đều run, nặng nữa thì tứ chi co giật.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *