Bán hạ hậu phác thang dùng chữa chứng khí hạch, thất tình uất kết khiến cho đờm dãi kết lại, trong họng như có vật gì vướng, ngực đầy, bụng đầy, biếng ăn.

Công dụng Bài thuốc Bán hạ hậu phác thang:

Lý khí giáng nghịch, hóa đàm tán kết.

Bài thuốc Bán hạ hậu phác thang chữa bệnh gì?

  1. Khí hạch (ở cuống họng tựa có vật gì cứng chẹn họng, nhổ không ra, nuốt không xuống)
  2. Thấp đàm tắc trở, ngực đầy, thở gấp.
  3. Bụng đầy đau, kèm nôn mửa.
Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Bát chính tán chữa niệu đạo viêm nóng, tiểu giắt, tiểu nhỏ giọt

Biểu hiện bệnh:

Chứng khí hạch, thất tình uất kết khiến cho đờm dãi kết lại, trong họng như có vật gì vướng, ngực đầy, bụng đầy, biếng ăn.

Thành phần Bài thuốc Bán hạ hậu phác thang:

Bài thuốc bán hạ hậu phác thang gồm có:

Bán hạ chế……………………………….. 12g

Hậu phác …………………………………..9g

Phục linh…………………………………… 12g

Tô diệp (lá tía tô)…………………………..6g

Gừng tươi………………………………….. 4 lát

Các vị thuốc trong bài bán hạ hậu phác thang
Các vị thuốc trong bài bán hạ hậu phác thang

Cách sử dụng Bài thuốc Bán hạ hậu phác thang:

Ngày dùng 1 thang, đun sức chia 2 lần uống.

Phân tích Bài thuốc Bán hạ hậu phác thang:

Bài này thính để chữa bệnh khi hạch, kiêm chữa ngực đầy thở gấp bụng đầy đau và nôn mửa. Những chứng bệnh này hình thành chủ yếu là do đàm khí cản nhau, vị không hòa giáng cho nên dùng Bán hạ hóa đàm khai kết. hạ khi giáng nghịch, Hậu phác, Gừng sống tính tân để tán kết, khổ để giáng nghịch, hạ khí tán mãn, giải uất điều trung, tía tô hòa vị sướng trung, tiêu đàm hạ khí, Phục linh phụ tả để thấm thấp lợi thủy, cùng dẫn đến lý khí hóa đàm, tán kết trừ mãn. Đặc điểm lý khí của bài thuốc này là giáng nghịch, hạ khí.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Ma hoàng thang chữa cảm mạo phong hàn, sợ lạnh

Bài thuốc tương tự Bài thuốc Bán hạ hậu phác thang:

Tứ thất thang:

Cũng có tên là “Thất khí thang”, tức là bài này gia Đại táo cũng để chữa khí hạch, gia Đại táo là dùng vị cam để hoãn tính cấp, tăng thêm sức tán kết giải uất, nhưng người đàm thấp nặng không nên dùng.

 


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *