Chích cam thảo thang có tác dụng ích tâm khí, bổ tâm huyết, dưỡng tâm âm, thông tâm dương. Dùng chữa chứng bệnh: Tim đập không đều, mạch xơ cứng.

Công dụng Bài thuốc Chích cam thảo thang:

Ích tâm khí, bổ tâm huyết, dưỡng tâm âm, thông tâm dương.

Bài thuốc Chích cam thảo thang chữa bệnh gì?

Chữa chứng bệnh: Tim đập không đều, mạch xơ cứng.

Biểu hiện bệnh:

Huyết hư, mạch đập không đều, mạch xơ cứng

Thành phần Bài thuốc Chích cam thảo thang:

Bài thuốc chích cam thảo thang gồm có:

  1. Chích cam thảo 12-20 gam.
  2. Đại táo 10 quả.
  3. Nhân sâm 8-12 gam (hoặc Đảng sâm).
  4. Gừng sống 3-5 lát.
  5. Mạch môn 8-12 gam.
  6. Quế chi 8-12 gam.
  7. Sinh địa hoàng 16-20 gam.
  8. A giao 8-12 gam.
  9. Ma nhân (vừng đen) 8-16 gam.
Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Bạch đầu ông thang chữa bệnh lỵ, đại tiện có máu
Một số vị thuốc trong bài chích cam thảo thang
Một số vị thuốc trong bài chích cam thảo thang

Cách sử dụng Bài thuốc Chích cam thảo thang:

Ngày dùng 1 thang, bài thuốc cũ đun với rượu, hiện nay chỉ đun với nước, chia làm 2 lần uống.

Phân tích Bài thuốc Chích cam thảo thang:

Bài thuốc này dùng Chích cam thảo, Nhân sâm để bổ ích tâm khí vì dùng nhiều Cam thảo nên gọi là Chích cam thảo thang.

A giao, Địa hoàng, Mạch môn, Ma nhân bổ tâm huyết, dưỡng tâm âm để nuôi dưỡng huyết mạch.

Quế chi, Gừng sống và rượu tân ôn xua tán, thông được tâm dương.

Đặc điểm phối hợp các vị thuốc là dựa vào nguyên lý theo nhu cầu âm huyết của người ta mà thúc đẩy dương khí, trọng điểm ở bổ tâm khí, thông tâm dương. Tâm dương thông tâm khí trở lại là tiền đề tất yếu để mạch khỏi sơ cứng, lại phối hợp thêm thuốc bổ huyết tư âm để huyết sung đẩy mạch mà dương khí có chỗ dựa không xảy ra phù tán thì tim hồi hộp sẽ ngừng, mạch xơ cứng sẽ trở lại bình thường cho nên cũng gọi là Phúc mạch thang. Vì vậy lúc ứng dụng lâm sàng, phải chú ý đầy đủ đến mối quan hệ âm dương mà vận dụng linh hoạt.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Địa hoàng ẩm tử chữa trúng phong cấm khẩu, hai chân hư yếu

Bài thuốc tương tự Bài thuốc Chích cam thảo thang:

Ứng dụng lâm sàng thường thêm Táo nhân, tim đập mạch còn phải thêm Từ thạch, Chu sa là những thuốc an thần.

Bài thuốc gia giảm phúc mạch thang:

Gồm các vị: Địa hoàng, A giao, Mạch môn, Bạch thược, Ma nhân, Cam thảo.

Để chữa các chứng sốt lâu thương tồn âm, tân dịch hao tổn, hoặc sốt dài ngày không dứt, rêu lưỡi hồng sáng, miệng khô lưỡi táo, buồn bực không yên. Nếu tay chân lại run rẩy do hư phong gây nên thì phải thêm Mẫu lệ, Miết giáp, Quy bản.

Thêm phúc mạch thang bỏ đi Quế chi, Sinh khương, Nhân sâm, Đại táo là những vị thuốc ôn thông tâm dương, bổ ích tâm khí cho nên tác dụng của nó khác với bài Chích cam thảo thang, không dùng để thông dương phúc mạch mà dùng để tư âm dưỡng huyết.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Dưỡng âm thanh phế thang chữa họng viêm (cấp và mạn)

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *