Đại hoàng cầm thảo thang dùng chữa chứng tràng vị thực nhiệt biểu hiện bí đại tiện, nôn mửa…Biểu hiện: bí đại tiện, miệng hôi…

Công dụng Bài thuốc Đại hoàng cầm thảo thang:

Tả nhiệt hỏa ở vị tràng, thông đại tiện, ngừng nôn.

Bài thuốc Đại hoàng cầm thảo thang chữa bệnh gì?

Chữa chứng tràng vị thực nhiệt biểu hiện bí đại tiện, nôn mửa v.v…

Biểu hiện bệnh:

Tràng vị tích nhiệt biểu hiện bí đại tiện, miệng hôi, rêu lưỡi vàng nhờn, ăn vào

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Hoắc hương chính khí tán chữa tiêu chảy, sốt, sợ lạnh

nôn ra.

Thành phần Bài thuốc Đại hoàng cầm thảo thang:

Bài thuốc đại hoàng cầm thảo thang gồm có:

  1. Sinh địa hoàng 4 gam.
  2. Sinh cam thảo 2 gam.
Một số vị thuốc trong bài thuốc đại hoàng cầm thảo thang
Một số vị thuốc trong bài thuốc đại hoàng cầm thảo thang

Cách sử dụng Bài thuốc Đại hoàng cầm thảo thang:

  1. Tán: Mỗi ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 0,75-1,5g (nên dùng Đại hoàng với Cam thảo theo tỉ lệ 2/1).
  2. Thang: Lượng ghi trên là lượng dùng cho 1 ngày.

Phân tích Bài thuốc Đại hoàng cầm thảo thang:

Bài này dùng Đại hoàng, Cam thảo tả hỏa thanh nhiệt, 2 vị phối hợp dùng khiến ngừng nôn.

Mục đích để thông lợi đại tiện, đại tiện thông lợi thì vị hỏa hạ hành, vị khí thông giáng thì nôn mửa giải được.

Theo sách Kim quỹ yếu lược: Bài thuốc này dùng trị nôn mửa và bí đại tiên. Trong sách cũng ghi rằng “Những người ǎn vào liền bị ói ngay thì phải dùng Đại hoàng cam thảo thang”, bài thuốc này tuy được dùng chữa nôn mửa, song dùng với ý nghĩa bài này có tác dụng tả hạ, nó đẩy tất cả những cái gì cản trở trong ruột xuống phía dưới làm cho dạ dày thông thoát để ngǎn chặn nôn mửa, do đó, bài thuốc này không phải là dùng cho bất kỳ loại nôn mửa nào. Bài thuốc này nhìn chung là dùng cho những người bị bí đại tiện, nhất là những người bí đại tiện thường xuyên, bài thuốc cũng được dùng cho những người chỉ bị bí đại tiện chứ không bị bất kì chứng bệnh nào khác. Ngoài thuốc sắc, bài thuốc này cũng có thể được dùng ở dưới dạng hoàn tán, nếu là thuốc hoàn tán, bài thuốc được gọi là Đại cam hoàn.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Lục nhất tán chữa sốt, khát, tiêu chảy, sỏi tiết niệu

Bài thuốc tương tự Bài thuốc Đại hoàng cầm thảo thang:

Bài này thêm Mang tiêu thì gọi là Điều vị thừa khí thang.

Bỏ Cam thảo thêm Chỉ thực, Hậu phác gọi là Tiểu thừa khí thũng.

Bỏ Cam thảo thêm Mang tiêu, Chỉ thực, Hậu phác gọi là Đại thừa khí thang.

Tham khảo thêm:

Sinh địa

Cam thảo


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *