Đại hoàng phụ tử thang dùng chữa âm hàn tích tụ, vòm bụng đầy chướng nên đau, đại tiện bí (táo bón), chân tay lạnh, sợ lạnh hoặc phát sốt…

Công dụng Bài thuốc Đại hoàng phụ tử thang:

Ôn dinh tán hàn chỉ thống, công kí kiên phá tích thông hạ.

Bài thuốc Đại hoàng phụ tử thang chữa bệnh gì?

Chứng táo bón (do thực hàn tích tụ).

Biểu hiện bệnh:

Âm hàn tích tụ, vòm bụng đầy chướng nên đau, đại tiện bí, chân tay lạnh, sợ lạnh hoặc phát sốt, rêu trắng, mạch trầm huyền.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Độc sâm thang chữa suy yếu do mất máu nhiều, tâm lực suy

Thành phần Bài thuốc Đại hoàng phụ tử thang:

Bài thuốc đại hoàng phụ tử thang gồm:

    Đại hoàng ……………….12g

    Phụ tử (chế) …………….16g

    Tế tân ……………………..8g

Một số vị thuốc trong bài đại hoàng phụ tử thang
Một số vị thuốc trong bài đại hoàng phụ tử thang

Cách sử dụng Bài thuốc Đại hoàng phụ tử thang:

Ngày dùng một thang đun sắc chia 2 lần uống.

Phân tích Bài thuốc Đại hoàng phụ tử thang:

Bài thuốc đại hoàng phụ tử thang này là phương thuốc tiêu biểu về cách ôn hạ.

Đại hoàng tuy tính chất thuộc khổ hàn như sau khi ghép với Phụ tử tính chất bản ôn đại nhiệt, tác dụng chủ yếu của nó không phải tả nhiệt mà cùng Phụ tử phát huy tác dụng tẩu, tiết công hạ để khử trừ âm hàn tích tụ bên trong.

Dùng Tế tân là lấy chất cay của nó để ôn kinh phát tán.

Trong “Thương hàn luận” khi hàn tà phục ở âm phận, thường thường dùng Tế tân ghép với Phụ tử để tăng thêm tác dụng khu trừ hàn tà.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Đại hoàng cầm thảo thang chữa táo bón, nôn mửa

Bài này cũng như bài Ma hoàng phụ tử tế tân thang đều cùng dùng Phụ tử, Tế tân. Nhưng bài này cùng ghép với Đại hoàng thì trọng điểm phụ của nó ở thực hàn tích tụ bên trong. Người xưa cho rằng “phi ôn bất năng tán kỳ hàn, phi hạ bất năng trừ kỳ thực, phi tân bất năng phát kỳ uất”. Cho nên dùng 3 vị Phụ tử, Đại hoàng, Tế tân là để thông ôn công hạ, tán hàn chỉ thống thuộc về cách ôn hạ vậy.

Bài Ma hoàng phụ tử tế tân thang dùng Tế tân ghép với Ma hoàng thì trọng điểm phụ của nó là ôn tán hàn tà theo biểu mà giải, đó thuộc về cách ôn kinh giải biểu.

Bài thuốc tương tự Bài thuốc Đại hoàng phụ tử thang:

Bài này vốn chừa hàn tà tích trệ ở bên trong mà có biểu chứng sợ lạnh hoặc phát sốt nên dùng Tế tân lấy thế lợi đạo để uất phát ra.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Lý trung hoàn chữa bụng đau tiêu lỏng, nôn mửa

Nếu không phát sốt, đầu đau thì bỏ Tế tân, thêm Sinh khương hoặc Can khương.

Nếu đau bụng rất là nguy cấp thích sờ nắn, xoa ấm có thể thêm Quế chi, Bạch thược để hòa Vinh chỉ thống.

Rêu cáu bẩn, bụng chướng, đầy ứ tích trệ tương đối nặng có thể thêm Chỉ thực, lục thầm khúc để tiêu tích đạo trệ.

Người thể hư hoặc tích trệ nhẹ, thì dùng Chế đại hoàng.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *