Đạt nguyên ẩm có tác dụng giải trọc khí, khai đạt thấp nhiệt, cắt cơn sốt rét. Dùng chữa bệnh sốt rét (loại lưu hành có dịch), bệnh chướng ngược (sốt rét ở miền núi).

Công dụng Bài thuốc Đạt nguyên ẩm:

Giải trọc khí, khai đạt thấp nhiệt, cắt cơn sốt rét.

Bài thuốc Đạt nguyên ẩm chữa bệnh gì?

Bệnh sốt rét (loại lưu hành có dịch), bệnh chướng ngược (sốt rét ở miền núi).

Biểu hiện bệnh:

Các loại phát cơn không có giờ nhất định, sốt cao, ngực đầy, phiền táo, miệng khát, chất lưỡi đỏ, rêu trắng dày, tựa hồ như tích phấn.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Hầu táo tán chữa kinh phong co giật, họng có đờm

Thành phần Bài thuốc Đạt nguyên ẩm:

Bài thuốc đạt nguyên ẩm gồm có:

  1. Binh lang 4-12 gam.
  2. Hậu phác 4-12 gam.
  3. Thảo quả 8-12 gam.
  4. Thược dược 8-12 gam.
Một số vị thuốc trong bài đạt nguyên ẩm
Một số vị thuốc trong bài đạt nguyên ẩm

Cách sử dụng Bài thuốc Đạt nguyên ẩm:

Sắc nước uống trước cơn 3 giờ.

Phân tích Bài thuốc Đạt nguyên ẩm:

Chứng trạng đặc điểm để dùng phương này là chất lưỡi đỏ, mà rêu trắng dày, như tích phấn. Đó là chứng “thấp bức nhiệt phục” nên dùng Binh lang, Hậu phác, Thảo quả. Ba vị này khí vị tân liệt, năng sát trùng, phá kết, táo thấp, giải trọc khí (chất vẩn đục) nên cắt được cơn sốt, trừ được chướng khí.

Vì sốt cao thương tân, có chứng lưỡi đỏ miệng khô nên cho Hoàng cầm, Tri mẫu, Thược dược để thanh nhiệt bảo tân (bảo vệ chất nước) phụ trợ lương huyết hòa huyết.

Cam thảo điều hòa chư dược.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Cam toại thông kết thang chữa bệnh tắc ruột

Phương này thuốc đơn giản mà có sức lớn, chủ trị được các loại sốt rét nặng và các chứng nhiệt tính (thời bệnh) chứng thấp bức nhiệt phục rất là hiệu nghiệm.

Bài thuốc tương tự Bài thuốc Đạt nguyên ẩm:

Phương này dùng cắt cơn sốt rét, có thể thêm Thường sơn hoặc Sài hồ.

Nếu có biểu chứng đầu đau, sợ lạnh gia thuốc giải biểu như Khương hoạt, Phòng phong.

Nếu có bệnh thời khí (truyền nhiễm) nhiệt thành thêm Ngân hoa, Liên kiều để thanh nhiệt giải độc.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *