Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn là bài thuốc có tác dụng công trục thủy ẩm, lợi tiểu thông tiện. Dùng chữa Đờm ẩm, bụng sôi, đầy trướng, ho thở, phù thũng…

Công dụng Bài thuốc Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn:

Công trục thủy ẩm, lợi tiểu thông tiện.

Bài thuốc Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn chữa bệnh gì?

Đờm ẩm, bụng sôi, đầy trướng, ho thở, phù thũng.

Biểu hiện bệnh:

Bài này vốn chữa đàm ẩm, thủy đi vào ruột, có tiếng róc rách, bụng đầy mà miệng lưỡi khô táo. Hiện nay dùng chữa bệnh thực chứng thủy ẩm đình trệ như thủy lưu ở ngục hoặc ở bụng gây nên đầy chướng ho thở, hoặc do đờm quấn ho thở mà mặt phù chân thũng.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Đình lịch đại táo tả phế thang chữa suyễn do đờm thấp, áp xe phổi

Thành phần Bài thuốc Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn:

Bài thuốc kỷ tiêu lịch hoàng hoàn gồm có:

  1. Phòng kỷ 12-20 gam.
  2. Đình lịch tử 12-20 gam.
  3. Tiêu mục 4-8 gam.
  4. Đại hoàng 8-12 gam.
Một số vị thuốc trong bài kỷ tiêu lịch hoàng hoàn
Một số vị thuốc trong bài kỷ tiêu lịch hoàng hoàn

Cách sử dụng Bài thuốc Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn:

Vốn là phương thuốc hoàn, hiện nay dùng làm thuốc thang đun sắc chia làm 2 lần uống.

Phân tích Bài thuốc Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn:

Bài kỷ tiêu lịch hoàng hoàn này là phương thuốc tiêu biểu để chữa các chứng ho, thở, thủy, mãn do thủy ẩm, đình trệ gây nên.

Hai vị Phòng kỷ, Tiêu mục có tác dụng lợi niệu.

Đình lịch tả phế giáng khí, khử đàm hành thủy và có tác dụng lợi niệu hoãn hạ.

Đại hoàng có tác dụng tả hạ.

Tổng hợp tác dụng toàn bài thuốc là dược tính khổ tân tuyên tiết, khiến thủy khí tiêu theo hai đường, đại tiểu tiện, để chữa chứng ho, thở, thủy, mãn.

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Bán hạ tả tâm thang chữa chức năng tràng vị rối loạn

Bài thuốc tương tự Bài thuốc Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn:

Bài này thường được dùng đến khi chữa bệnh, gia giảm có nhiều cách, khái quát lại đại thể có mấy loại:

Lúc chữa chứng ho thở làm chính, có thể gộp thêm Tam vật thang để khai tiết phế khí.

Lúc đờm quấn ở phổi có thể phối thêm Tam tử thang (Tên cũ là: Tam tử dưỡng tân thang) để hóa đờm hạ khí.

Lúc chữa thủy thũng làm chính có thể phối thêm Ngũ linh tán, Ngũ bì ẩm để phân lợi thủy thấp.

Lúc chữa chướng mãn làm chính có thể gia thêm Hậu phác, Binh lang, Chỉ thực, Thanh bì để hành khí khoan trung.

Nếu người bị bệnh lâu thể hư, trung khí không đủ có thể gia thêm Đảng sâm, Bạch truật, Hoàng kỳ để ích khí hành thủy.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *