Bài thuốc Ngũ tích tán chữa cảm mạo, đau bụng kinh, bụng đau đầy căng

Ngũ tích tán là bài thuốc dùng chữa nội thương sinh lạnh, ngoại cảm hàn thấp, đầu đau người đau, rất sợ lạnh, sốt vừa phải, bụng đau đầy căng, nôn mửa, đau bụng kinh… Công dụng Bài thuốc Ngũ tích tán: Ôn trung tán hàn, phát biểu, tiêu tích. Đọc tiếp…

Bài thuốc Bá tử dưỡng tâm hoàn dưỡng tâm an thần, tư âm bổ thận, trị lao tâm quá độ

Bá tử dưỡng tâm hoàn điều trị chứng âm huyết bất túc, tâm thận mất sự điều hòa dẫn tới tinh thần hoảng hốt, lo lắng run sợ, đêm ngủ mộng mị… Công dụng Bài thuốc Bá tử dưỡng tâm hoàn: Dưỡng tâm an thần, bổ thận tư âm. Bài Đọc tiếp…

Bài thuốc nhân trần cao thang chữa vàng da, tiểu đỏ, táo bón

Nhân trần cao thang là bài thuốc chữa vàng da, tiểu tiện vàng đỏ, giọt ngắn, đại tiện không thông (hoặc tích táo) miệng khát, bụng ngực chướng ách… Công dụng Bài thuốc nhân trần cao thang: Công dụng: Thanh nhiệt thấp, thoái hoàng đản. Bài thuốc nhân trần cao Đọc tiếp…