Cử chỉ TalkBack giúp bạn di chuyển và thực hiện các thao tác thường gặp trên thiết bị Android của mình. 

Cử chỉ dùng một ngón tay và cử chỉ dùng nhiều ngón tay

  • Bạn có thể sử dụng cử chỉ dùng một ngón tay trên mọi thiết bị.
  • Cử chỉ dùng một ngón tay và cử chỉ dùng nhiều ngón tay được hỗ trợ trên điện thoại Pixel 3 chạy phiên bản Android R mới nhất và các thiết bị OEM khác như Samsung Galaxy.
Có thể bạn quan tâm đến:   Công dụng, cách dùng Dừa cạn | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Để kiểm tra xem thiết bị của bạn có hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay hay không, hãy nhấn bằng 3 ngón tay trong khi TalkBack đang bật.

  • Nếu bạn thấy trình đơn TalkBack: Thiết bị của bạn hỗ trợ cả cử chỉ dùng nhiều ngón tay và cử chỉ dùng một ngón tay.
  • Nếu bạn không thấy trình đơn TalkBack: Thiết bị của bạn chỉ hỗ trợ cử chỉ dùng một ngón tay. Để mở trình đơn TalkBack, hãy vuốt xuống rồi vuốt sang phải hoặc vuốt lên rồi vuốt sang phải.

Di chuyển trên màn hình

Phiên bản 9.1 trở lên

Thao tác Cử chỉ dùng một ngón tay Cử chỉ dùng nhiều ngón tay
Di chuyển đến mục tiếp theo trên màn hình Vuốt sang phải
Di chuyển về mục trước trên màn hình Vuốt sang trái

Khám phá bằng cách chạm: Đọc mục bên dưới ngón tay của bạn Kéo một ngón tay trên màn hình
Chọn một mục Nhấn
Di chuyển đến tùy chọn điều khiển chức năng đọc tiếp theo Vuốt lên rồi vuốt xuống Vuốt xuống bằng 3 ngón tay
Di chuyển về tùy chọn điều khiển chức năng đọc trước đó Vuốt xuống rồi vuốt lên Vuốt lên bằng 3 ngón tay
Thay đổi giá trị cho một mục được chọn trong tùy chọn điều khiển chức năng đọc Vuốt lên hoặc vuốt xuống

Chuyển đến mục tiếp theo

  • Tuân theo chế độ cài đặt điều khiển chức năng đọc
Vuốt xuống

Chuyển đến mục trước

  • Tuân theo chế độ cài đặt điều khiển chức năng đọc
Vuốt lên
Đọc từ mục tiếp theo Nhấn 3 lần bằng 2 ngón tay
Kích hoạt tính năng tìm kiếm trên màn hình Vuốt sang trái rồi vuốt xuống
Chế độ cài đặt phóng to Nhấn 3 lần
Có thể bạn quan tâm đến:   Lộc mại | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Phiên bản 8.2 trở xuống

Thao tác Cử chỉ
Di chuyển đến mục tiếp theo trên màn hình Vuốt sang phải
Di chuyển về mục trước trên màn hình Vuốt sang trái
Khám phá bằng cách chạm: Đọc mục bên dưới ngón tay của bạn Kéo một ngón tay trên màn hình
Chọn một mục Nhấn
Di chuyển đến các tùy chọn điều khiển chức năng đọc tiếp theo Vuốt lên rồi vuốt xuống
Di chuyển về các tùy chọn điều khiển chức năng đọc trước đó Vuốt xuống rồi vuốt lên
Thay đổi giá trị cho một mục được chọn trong tùy chọn điều khiển chức năng đọc Vuốt lên hoặc vuốt xuống

Chuyển đến mục tiếp theo

  • Tuân theo chế độ cài đặt điều khiển chức năng đọc
Vuốt xuống

Chuyển đến mục trước

  • Tuân theo chế độ cài đặt điều khiển chức năng đọc
Vuốt lên
Đọc từ mục tiếp theo
Kích hoạt tính năng tìm kiếm trên màn hình Vuốt sang trái rồi vuốt xuống
Chế độ cài đặt phóng to Nhấn 3 lần

Cuộn màn hình

Phiên bản 9.1 trở lên

Thao tác Cử chỉ Cử chỉ dùng nhiều ngón tay
Cuộn lên hoặc cuộn xuống Vuốt lên hoặc vuốt xuống bằng 2 ngón tay
Cuộn sang trái hoặc sang phải Vuốt sang trái hoặc sang phải bằng 2 ngón tay

Phiên bản 8.2 trở xuống

Thao tác Cử chỉ
Cuộn lên hoặc cuộn xuống