• Bài viết
  • 26 phút để đọc

Bạn có thể phát triển ứng dụng canvas bằng mảng đa dạng về nguồn dữ liệu. Hãy chọn nguồn dữ liệu phù hợp và một trình kết nối tùy theo nhu cầu kinh doanh cũng như mục đích bạn thiết kế ứng dụng. Đối với ứng dụng dành cho doanh nghiệp, Microsoft Dataverse là nguồn dữ liệu được đề xuất vì nó cung cấp một số lợi ích về hiệu suất. Đối với các ứng dụng có số lượng giao dịch nhỏ, bạn có thể sử dụng bất kỳ nguồn dữ liệu có sẵn nào khác trong môi trường của mình.

Để cân nhắc về hiệu suất của một ứng dụng, hãy nghĩ đến số lượng người dùng sẽ sử dụng ứng dụng khi phát hành, số lượng giao dịch được tạo, truy xuất, cập nhật và xóa (CRUD), loại tương tác dữ liệu, quyền truy cập theo địa lý và loại thiết bị của người dùng.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về một số vấn đề hiệu suất phổ biến nhất có thể khiến ứng dụng canvas chạy chậm và cách giải quyết vấn đề. Thông tin này sẽ giúp bạn cải thiện hiệu suất ứng dụng theo kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng của bạn.

Chúng ta sẽ bắt đầu với một số vấn đề thường gặp về hiệu suất, bất kể bạn đang sử dụng trình kết nối nào. Trong các phần sau, bạn sẽ tìm hiểu về các vấn đề hiệu suất và các giải pháp cụ thể hơn cho các trình kết nối khác nhau.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các giai đoạn thực thi ứng dụng canvas và luồng lệnh gọi dữ liệu. Đồng thời, hãy đọc Các nguồn thường gặp có…