Trong những bước này, có một số bước chỉ hoạt động trên Android 11.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Nếu dùng chuột với thiết bị Android, bạn có thể đặt con trỏ ở chế độ tự động hành động khi con trỏ ngừng di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định. Tính năng này có thể hữu ích cho người dùng bị suy giảm chức năng vận động.

Bước 1: Kết nối chuột với thiết bị Android

Kết nối chuột với thiết bị Android bằng Bluetooth hoặc USB. Hãy xem hướng dẫn dành cho thiết bị để biết thông tin chi tiết, chẳng hạn như các bước để kết nối điện thoại hoặc máy tính bảng.

Bước 2: Bật tùy chọn tự động nhấp (thời gian dừng)

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hỗ trợ tiếp cận, sau đó nhấn vào Tự động nhấp (thời gian dừng). Trên một số thiết bị, tùy chọn cài đặt này có tên là Nhấp sau khi con trỏ ngừng di chuyển.
 3. Chọn khoảng thời gian mong muốn từ khi bạn ngừng di chuyển chuột cho đến khi lượt tự động nhấp diễn ra:
  • Ngắn (0,2 giây)
  • Trung bình (0,6 giây)
  • Dài (1 giây)
  • Tùy chỉnh
Có thể bạn quan tâm đến:   Averrhoa carambola L- công dụng khế | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Bước 3: Dùng tùy chọn tự động nhấp

 1. Di chuyển chuột đến vị trí bạn muốn nhấp.
 2. Ngừng di chuyển chuột.
 3. Chuột sẽ tự động nhấp.