Cyperus compressus L.- công dụng Cói hoa dẹp có phải là thông tin bạn đang quan tâm tìm hiểu? Website duoclieuvietnam.org sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Cyperus compressus L.- công dụng Cói hoa dẹp trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Cyperus compressus L.- công dụng Cói hoa dẹp:

Nội dung chính

Cyperus compressus L.- công dụng Cói hoa dẹp

Cyperus compressus L. có tên tiếng Việt là cói hoa dẹp. Cây mọc tự nhiên ruộng ẩm khắp nơi. Cây thường được dùng để chữa vết thương ngoài do đòn ngã sưng đau (cả cây). 

Cói hoa dẹp (Cyperus compressus L.)

Tên tiếng Việt: Cói hoa dẹp

Tên khoa học: Cyperus compressus L.

Họ thực vật: Họ Cói (Cyperaceae)

Công dụng: Chữa vết thương ngoài do đòn ngã sưng đau (cả cây).

Phân bố: Cây mọc tự nhiên ruộng ẩm khắp nơi.

Mùa hoa quả: 1-9

Chi tiết thông tin cho Cyperus compressus L.- công dụng Cói hoa dẹp…

Cyperaceae – Họ Lác (họ Cói)

Cyperaceae – Họ Lác (họ Cói)

Họ Lác có 28 chi với gần 400 loài ở VN, chiếm một phần khá nhiều trong các loại cỏ thường gặp, việc phân biệt các loài này có nhiều khó khăn bởi vì nó rất giống nhau, các tài liệu mô tả cũng không đồng nhất

Có thể bạn quan tâm đến:   Công dụng, cách dùng Rau má lá to | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

1. Cyperus alternifolius L. ssp. flatbelliformis (Rottb.) Kuk., Cyperus involucratus Poiret.: Thủy trúc,  Lác dù.2. Cyperus amabilis Vahl. : Cú dễ thương

3. Cyperus babakans Steud. : Lác dày

4. Cyperus casteneus Willd. : Cú rơm, Cói hạt dẻ

5. Cyperus compactus Retz. : Lác ba đào

6. Cyperus compressus L. : Cú dẹp

7. Cyperus difformis L. : Cỏ Tò ty, cỏ Chao8. Cyperus digitatus Roxb. : Udu tia, Lác tia, Cói bàn tay9. Cyperus distans L. : Udu thưa, Cói bông cách10. Cyperus elatus L. : U du, Cói mào11. (?) Cyperus entrerianus Boeckl. : Cú dẹp
Loài Cyperus này thấy mọc khá nhiều (vùng Sàigòn) nhưng sao tra cứu không thấy tương ứng với loài nào trong sách Cây cỏ VN (?!), tên latin này được tìm trên internet với hình ảnh so sánh gần giống nhất với mẫu cây, không biết có đúng không, có bác nào ở Khoa Nông nghiệp biết chính xác tên loài xin đính chính giúp. Mô tả thêm chi tiết : Cỏ mọc thành bụi cao 30-50cm, trục phát hoa nhám, có 3 cạnh tà.

Có thể bạn quan tâm đến:   Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. - Tra cứu dược | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam12. Cyperus exaltatus Retz. : Udu cao13. Cyperus halpan L. : Cú cơm, Cói đất chua14. Cyperus imbricatus Retz. : Udu kết lợp
Loài này và C. elatus khá giống nhau, nhưng ở C. imbricatus hoa không dày bằng và đặc điểm tán 2 lần kép.15. Cyperus iria L. : Cú rận, Cói gạo16. Cyperus javanicus Houtt. : Udu, Lác Java 
Loài U du thường gặp vùng nước có triều, lá rất bén17. Cyperus malaccensis Lam. : Lác nước, Cói nước
Loài Lác thường gặp trên bãi lầy đất hoang18. Cyperus paniceus (Rottb.) Boeck. var. roxburghianus (C.B. Cl.) Kuk. : Udu kê19. Cyperus papyrus L. : Lác giấy
Cây nhập trồng làm cảnh20. Cyperus polystachyos Rottb. : Cú ma21. Cyperus pulcherrimus Willd. ex Kunth. : Lác đẹp
Cây này hình mô tả trong sách Cây cỏ VN không giống như trên các trang web khác?22. Cyper…

Có thể bạn quan tâm đến:   Callistemon citrinus (Curtis) Skeels- công dụng Tràm bông đỏ | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Chi tiết thông tin cho Cyperaceae – Họ Lác (họ Cói)…

Cyperus compressus – Wikipedia tiếng Việt

Cyperus compressus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Poales
Họ (familia) Cyperaceae
Chi (genus) Cyperus
Loài (species) C. compressus
Danh pháp hai phần
Cyperus compressus
L., 1753

Cyperus compressus là một loài thực vật có hoa trong họ Cói. Loài này được L. mô tả khoa học đầu tiên năm 1753.[1]

Hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ The Plant List (2010). Cyperus compressus. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Bài viết liên quan đến phân họ cói Cyperoideae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.

Chi tiết thông tin cho Cyperus compressus – Wikipedia tiếng Việt…

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học và phân lập chất tinh khiết – Tài liệu text

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH, XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN
HÓA HỌC VÀ PHÂN LẬP CHẤT TINH KHIẾT
TỪ DỊCH CHIẾT CỦA CỎ GẤU BIỂN
(CYPERUS STOLONIFERUS RETZ.)

LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÓA HỌC

ĐÀ NẴNG, NĂM 2019

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH, XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN
HÓA HỌC VÀ PHÂN LẬP CHẤT TINH KHIẾT
TỪ DỊCH CHIẾT CỦA CỎ GẤU BIỂN
(CYPERUS STOLONIFERUS RETZ.)
Chuyên ngành : HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ
Mã số

: 60 44 01 19

LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÓA HỌC
Người hướng dẫn khoa học:
GS.TS. ĐÀO HÙNG CƯỜNG

ĐÀ NẴNG, NĂM 2019

Lin CAM DOAN

Toi xin cam doan luan van nay la cong trinh nghien ciru do chinh toi thuc
hien. Cac 86 lieu va k~t qua trong luan van nay la hoan toan trung thirc, chinh xac
va chua diroc cong b6 trong b~t ky cong trinh nao khac.

Da N~ng, ngay 15 thang 12 nam 2019

HQc Vien

NGUYEN THl PHVONG OANH

TRANG THONG TIN LU~

VAN TH~C si

Ten dS tai: NGHIEN CIT CHIET TAcH, xAc DJNH THANH PUAN HOA HQC vA

PHAN L~P cHAT TINH KHIET TUDJCH CHIET CVA co GAu BIEN (CYPERUS
STOLONIFERUS RETZ.)
Nganh: HOA LY THUYET vA HOA LY

HQ va ten hoc vien: NGUYEN THI PHVONG OANH
Nguoi huong d~n khoa hoc:

GS. TS. BAo HUNG CUONG

Co So’ dao tao: Truong BHSP Ba Niing

* Tom

tit:

Trong qua trinh trien khai nghien ciru, d~ tai dii dat duoc cac k~t qua nhir sau:
– Dii xac dinh duoc cac chi tieu hoa li: Xac dinh cac thong s6 hoa ly cua nguyen lieu: dQ ~m
cua bot nguyen lieu co g~u biSn la 6.36%; ham hrong tro la 2.3%, ham luong cac kim loai nang nam
trong khoang cho phep thea quy dinh cua lieu chuan Viet Nam (TCVN).
– Bang phuong phap GC-MS, dii dinh danh duoc 44 du tll’ trong cac dich chiet tir co g~u bien
bao g6m cac Alcaloid.

Glycosid tim, Flavonoid,

Coumarin, Anthranoid, polysaccharid,

Saponin, Tanin, Acid amin, Ch~t beo, Sterol,

Acid hiru co, Terpenoid. Trong do, cac sterol va stanol nhir

Stigmasterol, v-Sitosterol, Campesterol d~u la nhtrng hoat ch~t quy co kha nang chong ung thu cao.
– Bang phuong phap sic ky CQt…

Chi tiết thông tin cho Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học và phân lập chất tinh khiết – Tài liệu text…

Cây dược liệu cây Cói tương bông rậm, Cói cạnh, Lác ba đào – Mariscus compactus (Retz.) Druce (Cyperus compactus Retz.) | Y Dược Học Việt Nam

Theo y học cổ truyền, dược liệu Cói tương bông rậm Vị cay, đắng, tính bình; có tác dụng chỉ khái hoá đàm, tuyên phế giải biểu. Ở Vân Nam (Trung Quốc), cây được dùng trị cảm mạo phong hàn, ho có nhiều đờm.

Thông tin mô tả chi tiết cây dược liệu cây Cói tương bông rậm

Cói tương bông rậm, Cói cạnh, Lác ba đào – Mariscus compactus (Retz.) Druce (Cyperus compactusRetz.)., thuộc họ Cói – Cyperaceae.

Mô tả: Cây thảo mọc thành bụi, sống nhiều năm, cao 50 -90cm, thân có 3 cạnh bên hay tròn, to đến 6mm. Lá có phiến cứng, mốc mốc, rộng 5-12mm. Cụm hoa to; lá bắc dài đến 1m; tia dài, mang bông nhỏ gắn thành đầu tròn, dài 5-15mm, với 4-8 hoa; vẩy cao 3-4,5mm, vòi nhuỵ chẻ 3.

Bộ phận dùng: Toàn cây – Herba Marisci Compacti.

Nơi sống và thu hái: Loài của Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia và Philippin. Ở nước ta, cây mọc phổ biến từ Lai Châu, Lào Cai qua Thừa Thiên – Huế, Khánh Hoà và các tỉnh Tây nguyên đến Long An, Kiên Giang; thường gặp ở ruộng khô, bờ đê vùng đồng bằng.

Tính vị, tác dụng: Vị cay, đắng, tính bình; có tác dụng chỉ khái hoá đàm, tuyên phế giải biểu.

Công dụng, chỉ định và phối hợp Ở Vân Nam (Trung Quốc), cây được dùng trị cảm mạo phong hàn, ho có nhiều đờm.

Chi tiết thông tin cho Cây dược liệu cây Cói tương bông rậm, Cói cạnh, Lác ba đào – Mariscus compactus (Retz.) Druce (Cyperus compactus Retz.) | Y Dược Học Việt Nam…

.

Ngoài xem những thông tin về chủ đề Cyperus compressus L.- công dụng Cói hoa dẹp này. Bạn có thể xem thêm nhiều chủ đề liên quan đến dược liệu khác như Tra cứu dược liệu

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới nhất nhất, được đánh giá cao nhất về %%title%%% trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Bạn có thể vào mục các bài thuốc đông y từ những dược liệu quý trong việc phòng & chữa bệnh mọc tự nhiên ngay trong vườn nhà mà đôi khi chúng ta không hay biết.