Epaltes australis Less- công dụng Lức bò có phải là thông tin bạn đang quan tâm tìm hiểu? Website duoclieuvietnam.org sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Epaltes australis Less- công dụng Lức bò trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Epaltes australis Less- công dụng Lức bò:

Nội dung chính

Epaltes australis Less- công dụng Lức bò

Tên tiếng Việt: Lức bò, Thuốc mộng, Cóc mẩn, Nam hoàng cầm, Cây trăm chân, Cóc nồi, Co the, Cúc ma

Tên khoa học: Epaltes australis Less.

Họ thực vật: Asteraceae

Công dụng: Sốt (cả cây sắc uống). Chàm mốc (cả cây giã nát bôi). Rắn cắn (Rễ).

Phân bố: Bắc Giang, Hà Nội, Hoà Bình tới Long An. Cây mọc tự nhiên ở các ruộng bỏ hoang, đất nghèo, gò đồi, ở độ cao dưới 1500 m.

Mùa hoa quả: XII-II

Chi tiết thông tin cho Epaltes australis Less- công dụng Lức bò…

Epaltes australis Less.-Lức bò, Thuốc mộng, Cóc mẩn, Nam hoàng cầm, Cây trăm chân, Cóc nồi, Co the, Cúc ma

Epaltes australis Less.-Lức bò, Thuốc mộng, Cóc mẩn, Nam hoàng cầm, Cây trăm chân, Cóc nồi, Co the, Cúc ma

Tên tiếng Việt: Lức bò, Thuốc mộng, Cóc mẩn, Nam hoàng cầm, Cây trăm chân, Cóc nồi, Co the, Cúc ma

Có thể bạn quan tâm đến:   CÔng dụng, cách dùng Lốm đốm vàng | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Tên khoa học: Epaltes australis Less.

Họ thực vật: Asteraceae

Công dụng: Sốt (cả cây sắc uống). Chàm mốc (cả cây giã nát bôi). Rắn cắn (Rễ).

Phân bố: Bắc Giang, Hà Nội, Hoà Bình tới Long An. Cây mọc tự nhiên ở các ruộng bỏ hoang, đất nghèo, gò đồi, ở độ cao dưới 1500 m.

Mùa hoa quả: XII-II

Bài đăng phổ biến từ blog này


Tên Việt Nam Cu rốc đầu vàng Golden-throated Barbet Tên Khoa Học Megalaima franklinii Tên Việt Nam Gõ kiến vàng lớn Tên Khoa Học Chrysocolaptes lucidus Tên Việt Nam Chim manh Vân Nam Tên Khoa Học Anthus hodgsoni Tên Việt Nam Phường chèo lớn (Hồng Tước) Tên Khoa Học Coracina macei Tên Việt Nam Chim Uyên Ương (Hồng Tước Nhỏ Dalat) Tên Khoa Học Campephagidae tên Việt Nam Chim Ngũ Sắc (Silver-eared Mesia) Tên Khoa Học Leiothrix argentauris Tên Việt Nam Mi lang biang Tên Khoa Học Crocias langbianis King, Tên Việt Nam Khướu mào bụng trắng Tên Khoa Học Yuhina zantholeuca Tên Việt Nam Khướu mỏ dẹt đầu xám Tên Khoa Học Paradoxornis gularis Tên Việt Nam Khướu mỏ dẹt đầu xám Tên Khoa Học Paradoxornis gularis Tên Việt Nam Bạc má họng đen ( Black-throated Tit ) Tên Khoa Học Aegithalos concinnus Tên Việt Nam Bạc má bụng vàng Tên Khoa Học Parus monticolus Tên Việt Nam Bạc má rừng hay bạc má mày vàng Tên Khoa Học Sylviparus modestus Tên Việt Nam Trèo cây huyệt h

Có thể bạn quan tâm đến:   Cách ngâm rượu ngọc | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam


KHOAI NƯỚC Khoai nước, Môn nước – Colocasia esculenta Schott,  Chi Colocasia – Khoai nước, Khoai môn,  Họ Araceae – ráy, khoai môn, khoai nước, thiên nam tinh,  bộ Alismatales Trạch tả Mô tả:  Khoai nước và Khoai sọ cùng loài nhưng khác thứ: +   Khoai nước – Colocasia esacuenta Schott  trồng nước + Khoai sọ – Colocasia esacuenta  var.  antiquorum  trồng khô.  Cây thảo mọc hoang và được trồng…

Chi tiết thông tin cho Epaltes australis Less.-Lức bò, Thuốc mộng, Cóc mẩn, Nam hoàng cầm, Cây trăm chân, Cóc nồi, Co the, Cúc ma…

(PDF) THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HẠT KÍN Ở RÚ LỊNH, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

SPECIES COMPOSITION OF ANGIOSPERMS IN THE “RU LINH”,
VINH LINH DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE.

SUMMARY
The results of our study showed that the primary forest “ru Lịnh”, Vinh Linh district, Quang Tri province had 250 species of angiosperms belonging to 184 genera, 74 families, 51 orders, 10 subclasses, and 2 classes. Among these species, there were 55 species not yet identified. These species presented 195 dicots (78%), 55 monocots (22%). Compared to the list of Ru Linh flora (2000), we added to this list 160 species and identified 90 species have been recorded. Besides, 1 genus: Richardia và 1 species: Richardia scabra L. were supplemented the list of Vietnamese flora.

Có thể bạn quan tâm đến:   Justicia neesiana (Nees) T. Anders- công dụng xuân tiết | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Discover the world’s research

  • 20+ million members
  • 135+ million publications
  • 700k+ research projects

Join for free

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75B, Số 6, (2012), 225-236

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75B, Số 6, (2012), 225-236

THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HẠT KÍN Ở RÚ LỊNH,

HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Lê Thị Trễ, Lê Tuấn Anh

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận rừng nguyên sinh Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh

Quảng trị có 250 loài thực vật hạt kín thuộc 184 chi, 74 họ, 51 bộ, 10 phân lớp và 2 lớp, trong

đó có 55 loài chưa xác định được. Lớp Hai lá mầm có 195 loài chiếm 78% và lớp Một lá mầm

gồm 55 loài chiếm 22%. So với danh lục hệ thực vật Lịnh được xác định trước đây (năm

Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc độc hoạt ký sinh thang | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

2000), chúng tôi bổ sung thêm 160 loài và giám định được 90 loài đã được ghi nhận, đồng thời

bổ sung cho danh lục hệ thực vật Việt Nam 1 chi: Richardia 1 loài: Richardia scabra L.

1. Đặt vấn đề

Lịnh là khu rừng nguyên sinh di…

Chi tiết thông tin cho (PDF) THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HẠT KÍN Ở RÚ LỊNH, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ…

Cây cỏ Việt Nam: 2013 – Vietnam plants

Danh lục các loài thực vật Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Luồng, Thanh Hóa – Tài liệu text

(a) loài và dưới loài phân bố tại Thanh Hóa (vùng phân bố cũ: từ Ninh Bình trở ra các tỉnh phía Bắc);
(b) loài và dưới loài phân bố tại Thanh Hóa (vùng phân bố cũ: từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh phía Nam).
PHỤ LỤC 1.
DANH LỤC THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH
Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, THANH HÓA

Có thể bạn quan tâm đến:   Ý kiến chuyên gia về tác dụng giảm mỡ gan nhờ tỏi tía | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

TT Tên khoa học Tên Việt Nam
Yếu tố
địa lý
Dạng
sống
GTSD
Ghi
chú
I PSILOTOPHYTA
Ngành Khuyết lá
thông

1. Psilotaceae Họ Khuyết lá thông

1 Psilotum nudum (L.) P. Beauv. Không hạt lá thông 2 Hp M,Or
II LYCOPODIOPHYTA Ngành Thông đất

1. Lycopodiaceae Họ Thông đất

2
Huperzia carinata (Desv. ex Poir.)
Trevis.
Thông đất song 3.1 Hp M,Or
3 Huperzia hamiltonii (Spreng.) Trevis.

Thông đất hamintôn 4.3 Hp M,Or
4 Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. Thông đất râu 3 Hp M,Or
5 Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. Thông đất răng 5.4 Hp
6
Lycopodiella cernuua (L.) Franco
& Vasc.
Thông đất 2 Hp M,Or
2. Selaginellaceae Họ Quyển bá

7 Selaginella boninensis Baker Quyển bá bônin 4.1 Hp
8
Selaginella chrysocaulos (Hook. &
Grev.) Spring
Quyển bá thân vàng 4.3 Hp M
9 Selaginella dolichoclada Alston Quyển bá nhánh dài 6 Hp
10 Selaginella effusa Alston Quyển bá rải 6.1 Hp a
11 Selaginella heterostachys Baker Quyển bá khác chùy 5.4 Hp M a
12 Selaginella rolandi-principis Alston Quyển bá hoa đá 6.1 Hp
13
Selaginella trachyphylla A. Br. ex
Hieron.
Quyển bá nhám 4.1 Hp
14 Selaginella uncinata (Desv.) Spring Quyển bá có móc 6.1 Hp M
III EQUISETOPHYTA Ngành Cỏ tháp bút

Có thể bạn quan tâm đến:   Công dụng, cách dùng Sơn dương - Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

1. Equisetaceae Họ Cỏ tháp bút

15 Equisetum diffusum D. Don Thân đốt xòe 4.3 Hp M a
IV POLYPODIOPHYTA Ngành Dương xỉ

1. Adiantaceae Họ Ráng vệ nữ

16 Adiantum caudatum L. Ráng vệ nữ có đuôi 4.3 Hp M
17 Adiantum flabellatum L. Ráng vệ nữ quạt 4.3 Hp M
18 Adiantum philippense L. Ráng vệ nữ phi 4.3 Hp M
2. Aspleniaceae Họ Tổ điểu

19 Asplenium antrophyoides H. Christ. Tổ điểu bầu dục 4.1 Hp M

(a) loài và dưới loài phân bố tại Thanh Hóa (vùng phân bố cũ: từ Ninh Bình trở ra các tỉn…

Chi tiết thông tin cho Danh lục các loài thực vật Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Luồng, Thanh Hóa – Tài liệu text…

.

Ngoài xem những thông tin về chủ đề Epaltes australis Less- công dụng Lức bò này. Bạn có thể xem thêm nhiều chủ đề liên quan đến dược liệu khác như Tra cứu dược liệu

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới nhất nhất, được đánh giá cao nhất về Epaltes australis Less- công dụng Lức bò trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Bạn có thể vào mục các bài thuốc đông y từ những dược liệu quý trong việc phòng & chữa bệnh mọc tự nhiên ngay trong vườn nhà mà đôi khi chúng ta không hay biết.