Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Google liên tục xem xét lại quảng cáo để đảm bảo quảng cáo tuân thủ các chính sách của chúng tôi.  Trong quá trình xem xét lại theo tiêu chuẩn, hệ thống có thể xác định những quảng cáo đã bị từ chối không còn vi phạm chính sách của chúng tôi nữa.  Nếu quảng cáo của bạn đã bị từ chối trong một khoảng thời gian dài và sau đó hệ thống thực thi của chúng tôi quyết định không áp dụng chính sách này nữa, thì chúng tôi có thể vẫn coi quảng cáo là bị từ chối và phân loại quảng cáo đó là “Lỗi vi phạm trước đây”. Chúng tôi làm như vậy là để tránh cho bạn vô tình tiêu hết tiền vào các quảng cáo cũ. Để kích hoạt lại quảng cáo của bạn, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

Có thể bạn quan tâm đến:   Mallotus paniculatus (Lam.) Muell.-Arg - Cách dùng bái bài | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Cách khiếu nại những quyết định về chính sách trong bảng “Quảng cáo và phần mở rộng”:

 1. Chọn những quảng cáo mà bạn muốn bắt đầu phân phát.
 2. Từ trình đơn ở trên cùng, hãy chọn Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Khiếu nại.
  Nếu quảng cáo bạn chọn không đủ điều kiện để khiếu nại, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết đó là những quảng cáo nào.
 4. Trong phần “Lý do khiếu nại”, hãy chọn Đã thực hiện các thay đổi để tuân thủ chính sách.
 5. Trong phần “Khiếu nại cho”, hãy chọn những quảng cáo mà bạn muốn khiếu nại.
 6. Nhấp vào Gửi.

Cách khiếu nại quyết định về chính sách từ cột “Trạng thái” của một quảng cáo:

 1. Trong cột “Trạng thái” của quảng cáo mà bạn muốn bắt đầu phân phát, hãy di chuột qua trạng thái của quảng cáo đó và nhấp vào Khiếu nại.
 2. Trong phần “Lý do khiếu nại”, hãy chọn Đã thực hiện các thay đổi để tuân thủ chính sách.
 3. Trong phần “Khiếu nại cho”, hãy chọn những quảng cáo mà bạn muốn khiếu nại.
 4. Nhấp vào Gửi.
Có thể bạn quan tâm đến:   Làm cách nào để khắc phục một số nhược điểm khi dùng | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Để tìm hiểu thêm về cách khắc …