Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Trung Thành

Article Sidebar

Article Details

How to Cite

HƯƠNG, Lê Thị Thanh; THÀNH, Nguyễn Trung.
Nghiên cứu tri thức và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của các dân tộc thiểu số ở tỉnh thái nguyên để bảo tồn và phát triển bền vững.
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, [S.l.], v. 32, n. 1, mar. 2016.
ISSN 2588-1140.
Available at: </NST/article/view/1251>. Date accessed: 14 jan. 2022.

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mỗi dân tộc nơi đây vẫn lưu giữ nhưng nét đặc trưng riêng về tri thức và kinh nghiệm trong việc sử thực vật rừng để chữa bệnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ ra sự da dạng về bộ phận…

Có thể bạn quan tâm đến:   Achysanthes bidentata Blume- công dụng Ngưu tất - Tra cứu | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam