Ngũ ma ẩm là bài thuốc có tác dụng thuận khí, giáng nghịch. Dùng trị chứng khí huyết nghịch lên do uất, ngực mỏ ác đầy tắc không thông, thậm chí bế quyết…

Công dụng Bài thuốc Bài thuốc Ngũ ma ẩm:

Công dụng: Thuận khí, giáng nghịch.

Bài thuốc Ngũ ma ẩm chữa bệnh gì?

Trị chứng khí huyết nghịch lên do uất.

Biểu hiện bệnh:                

Do tình chí không điều hòa dẫn đến can khí Thượng nghịch, ngực mỏ ác đầy tắc không thông, thậm chí bế quyết.

Thành phần Bài thuốc Ngũ ma ẩm:

Bài thuốc ngũ ma ẩm gồm có:

  1. Ô dược 12 gam.
  2. Binh lang(hạt cau) 12 gam.
  3. Trầm hương 4 gam.
  4. Chỉ thực 12 gam.
  5. Mộc hương 8 gam.
Có thể bạn quan tâm đến:   Bài thuốc Đại cáp tán chữa ho do nội thương, ngực sườn đau
Các vị thuốc trong bài ngũ ma ẩm
Các vị thuốc trong bài ngũ ma ẩm

Cách sử dụng Bài thuốc Ngũ ma ẩm:

Mài với rượu quấy đều đun ấm lên chia 3 lần uống.

Phân tích Bài thuốc Ngũ ma ẩm:

Đặc điểm bài này là tập trung các vị thuốc có sức hành khí, phá khí, giáng khí mạnh vào một bài.

Ô dược, Mộc hương hành khí.

Chỉ xác, Binh lang phá khí, Trầm hương giáng khí lại cho thuốc mài với rượu uống ấm.

Các vị thuốc không qua đun sắc, khí đầy sức mạnh, hiệu quả càng nhanh. Vì rằng “giận thì khí thượng” khí thượng nghịch làm úng tắc ở ngực mỏ ác, nặng hơn thì thanh khiếu bị bế tắc nên biểu hiện khiếu bế tứ chi lạnh, cho nên không phải là thang thuốc mạnh thì không đủ giáng nghịch, tán kết, khai bế, người nào thể chất hư nhược có thể thêm Nhân sâm.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *