Xạ đen 1

Xạ đen

1. Thông tin khoa học xạ đen Tên khoa học: Celastrus hindsii Benth et Hook Tên khác: Cây xạ đen, cây bách giải, cây đồng triều, bạch vạn hoa, cây dây gối, quả nâu, xạ đen cuống, thanh giang đằng, cây ung thư (dân tộc Mường). Họ: Celastraceae 2. Mô Đọc tiếp…